KARİYER HUBEK

HUBEK AVIATION

KVKK AYDINLATMA METNİ

Havacılık ve Uzay Bilimleri Eğitim Kurumları olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla siz değerli öğrencilerimizin, velilerimizin ve çalışanlarımızın kişisel verilerini korumak için gerekli önlemleri almaktayız. Bu kapsamda sizleri KVKK’nın 10. maddesi gereğince bilgilendirmek istiyoruz.

1. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Kişisel veriniz; adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, pasaport numaranız, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, medeni haliniz, eğitim durumunuz, mesleğiniz, iletişim bilgileriniz (telefon numarası, e-posta adresi), banka hesap bilgileriniz (IBAN numarası), sağlık bilgileriniz (kan grubu, alerji durumu, ilaç kullanımı), uçuş eğitimi almak için gerekli belgeleriniz (sağlık raporu, adli sicil kaydı, uçuş lisansı vb.) gibi kimliğinizi belirleyici veya belirleyebilecek her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz; web sitemiz, sosyal medya hesaplarımız, telefon, e-posta, faks, SMS, MMS gibi iletişim kanalları, başvuru formları, anketler, sözleşmeler, faturalar gibi yazılı veya elektronik ortamlar aracılığıyla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz; uçuş eğitimi hizmetlerimizi sunmak, öğrenci kayıt ve kabul işlemlerini gerçekleştirmek, öğrenci performans ve devam durumunu takip etmek, veli iletişimini sağlamak, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, faturalandırma yapmak, kampanya ve duyurularımızdan haberdar etmek, memnuniyetinizi ölçmek, hizmet kalitemizi artırmak, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek gibi amaçlarla işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere ilgili mevzuatın izin verdiği kişi ve kuruluşlara (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Millî Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı vb.), iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, denetleyicilerimize, hukuki danışmanlarımıza ve diğer üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Kişisel verilerinizin aktarılması durumunda KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde öngörülen şartlara uyulmaktadır.

3. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Yukarıda belirtilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

 

Bu haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici belgeler ile info@hubek.com.tr adresine e-posta gönderebilir veya Havacılık ve Uzay Bilimleri Eğitim Kurumları adresine yazılı olarak başvurabilirsiniz. Başvurunuz en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.