KARİYER HUBEK

HUBEK AVIATION

AÇIK RIZA METNİ

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

Havacılık ve Uzay Bilimleri Eğitim Kurumları (HUBEK), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini en üst düzeyde korumak için gerekli önlemleri almaktadır.

Bu aydınlatma metninde, HUBEK tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek ve açık rızanızı almak amaçlanmıştır.

Kişisel Verilerinizin Toplanması ve İşlenmesi

HUBEK, sizleri daha iyi tanımak ve hizmetlerimizi daha iyi sunmak amacıyla, aşağıdaki kişisel verilerinizi toplayabilir ve işleyebilir:

 • Ad, soyad,
 • T.C. kimlik numarası,
 • Doğum tarihi,
 • İletişim bilgileri (e-posta adresi, telefon numarası, adres),
 • Eğitim ve çalışma bilgileriniz,
 • Ödeme bilgileriniz,
 • Görüş ve önerileriniz.

Kişisel verileriniz, HUBEK tarafından sunulan hizmetler kapsamında, aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir:

 • Üyelik işlemleri,
 • Eğitim ve sınav başvuruları,
 • Ödeme işlemleri,
 • İletişim,
 • Pazarlama ve reklam.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

HUBEK, kişisel verilerinizi, hizmetlerimizin sunulması amacıyla, yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortaklarımıza, hizmet sağlayıcılarımıza ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Korunması

HUBEK, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda, kişisel verilerinizin yetkisiz kişilerce erişimini, korunmasını ve muhafazasını sağlamak için gerekli önlemleri almaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Haklarınız

KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini sınırlandırma isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklara ilişkin taleplerinizi, KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen yöntemlerle HUBEK iletişim bilgileri kapsamında iletebilirsiniz.

Açık Rıza Metni

HUBEK tarafından sunulan hizmetlerden faydalanmak amacıyla, kişisel verilerimin işlenmesine açık rıza veriyorum.

Açık rızam ile işlenebilecek kişisel verilerim:

 • Ad, soyad,
 • T.C. kimlik numarası,
 • Doğum tarihi,
 • İletişim bilgileri (e-posta adresi, telefon numarası, adres),
 • Eğitim ve çalışma bilgileriniz,
 • Ödeme bilgileriniz,
 • Görüş ve önerileriniz.

Kişisel verilerimin bu şekilde işlenmesine ilişkin açık rızamı, herhangi bir zamanda geri alabilirim. Açık rızamı geri almam halinde, kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin hukuki dayanağım ortadan kalkacak ve kişisel verilerimin işlenmesine son verilecektir.

Açık rızamı geri almak için, aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirim:

 • HUBEK’e yazılı olarak başvurmak,
 • HUBEK’in internet sitesinde yer alan formu doldurmak,
 • HUBEK’in çağrı merkezini aramak.

Aydınlatma metnini okudum ve anladım. Kişisel verilerimin yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmesine açık rıza veriyorum.