KARİYER HUBEK

HUBEK AVIATION

KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ

Havacılık ve Uzay Bilimleri Eğitim Kurumları (HUBEK) Kullanım Koşulları Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu Kullanım Koşulları Sözleşmesi (“Sözleşme”), bir tarafta [HUBEK unvanı] (“HUBEK”) ile diğer tarafta, HUBEK’in internet sitesi ve mobil uygulamalarını kullanan (“Kullanıcı”) arasında, HUBEK’in internet sitesi ve mobil uygulamaları (“Platform”) üzerinden sunulan hizmetlerin ve içeriklerin kullanımına ilişkin olarak düzenlenmiştir.

2. Tanımlar

İşbu Sözleşme’de geçen;

  • “HUBEK”: Havacılık ve Uzay Bilimleri Eğitim Kurumları’nı,
  • “Kullanıcı”: HUBEK’in internet sitesi ve mobil uygulamalarını kullanan gerçek veya tüzel kişiyi,
  • “Platform”: HUBEK’in internet sitesi ve mobil uygulamalarını,
  • “İçerik”: Platform üzerinden sunulan her türlü bilgi, veri, metin, resim, ses, video, grafik, logo, tasarım, uygulama, yazılım, kod, algoritma, veri tabanı, hizmet, ürün ve benzeri unsurları ifade eder.

3. Kapsam

İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın, Platform üzerinden sunulan hizmetlerin ve içeriklerin kullanımına ilişkin olarak hak ve yükümlülüklerini düzenler.

4. Genel Hükümler

4.1. Kullanıcı, Platform’u kullanırken, bu Sözleşme’nin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.

4.2. HUBEK, Platform’da yer alan her türlü içeriği dilediği zaman değiştirme, silme veya yenileme hakkına sahiptir.

4.3. Kullanıcı, Platform’da yer alan içeriklerin telif haklarına tabi olduğunu ve bu içeriklerin her türlü kullanımının HUBEK’in iznine tabi olduğunu kabul eder.

5. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

5.1. Kullanıcı, Platform’u hukuka uygun ve şahsi amaçlarla kullanacağını kabul eder.

5.2. Kullanıcı, Platform’da yer alan bilgileri ve içerikleri izinsiz olarak çoğaltamaz, dağıtamaz, yayınlayamaz, başkalarına kullandıramaz veya aktaramaz.

5.3. Kullanıcı, Platform’da yer alan içeriklere herhangi bir şekilde zarar veremez veya bozamaz.

5.4. Kullanıcı, Platform’da yer alan içerikler ile ilgili olarak HUBEK’e herhangi bir hak ve talepte bulunamaz.

6. HUBEK’in Hak ve Yükümlülükleri

6.1. HUBEK, Platform’da yer alan içeriği doğru ve güncel tutmak için gerekli çabayı gösterecektir.

6.2. HUBEK, Platform’un kesintisiz olarak kullanılacağını garanti etmez. Platform’un kullanımı sırasında oluşabilecek herhangi bir kesinti veya arızadan HUBEK sorumlu değildir.

6.3. HUBEK, Kullanıcı’nın Platform’u kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarardan sorumlu değildir.

7. Sorumluluk Sınırı

HUBEK’in, Kullanıcı’nın Platform’u kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarardan sorumluluğu, Kullanıcı’nın Platform’dan satın aldığı hizmetlerin veya içeriklerin bedeline kadardır.

8. Gizlilik Politikası

HUBEK’in, Kullanıcı’nın kişisel verilerini nasıl işlediğine ilişkin olarak Gizlilik Politikası geçerlidir. Kullanıcı, Platform’u kullanmaya devam ederek, Gizlilik Politikası’nı kabul etmiş sayılır.

9. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan veya işbu Sözleşme’nin uygulanmasıyla ilgili herhangi bir uyuşmazlık, İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin yetkilidir.

10. Yürürlük

İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

11. Değişiklikler

HUBEK, işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Değişiklik yapılmış olan Sözleşme, Platform’da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Kullanıcı, Platform’u kullanmaya devam ederek, değiştirilmiş olan Sözleşme’yi kabul etmiş sayılır.